25. feb, 2014

Glöm inte Årsmötet för Överums Folkpark ikväll kl 19.00

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

GLÖM INTE ÅRSMÖTET I VALLONEN IKVÄLL KL. 19.00

Dit är ägarna kallade och det är nog där ikväll Vallonens framtid kommer att avgöras!

Du som vill att Överums Folkpark Vallonen ska finnas kvar gå dit och gör din stämma hörd och protestera vilt mot styrelsens tankar på att avveckla verksamheten.

Tyvärr har jag inte möjlighet att själv närvara men jag hoppas att allt jag skriver om och gör på den här sidan ger många energi för att protestera högt.
Det finns så mycket man kan göra om vill göra något och jag tror att det måste till framåtsträvare istället för bakåtsträvare..med nya tankar och visioner och framförallt idéer som jag tycker saknas idag..

Överums Folkparksstyrelses ordförande Anita Bohman pratar i ordalag om att de inte vill fortsätta när det inte finns garantier i att de får samma bidrag i framtiden som de har haft..
VAR NÅGONSTANS I LIVET FINNS GARANTIER?
VI HAR INGEN GARANTI I NÅGON MORGONDAG!

Tycker att all verksamhet ska drivas för att man ska kunna få vinst i den och då måste man vara engagerad och hänga med i utvecklingen och ha aktiviteter för alla i egen regi och inte kasta över allt på andra och tro att man ska få ekonomi i verksamheten endast genom att hyra ut och "sitta med armarna i kors" och vänta på att bidragspengarna rullar in..

En vacker dag upptäcker man då oj..då vi får inte alla pengarna som vi måste ha..och blir handlingsförlamad...och då vill man bara klappa ihop allt..och helst sälja så något företag kan köpa det..kanske man vill ha ett nytt område som måste riva efter några år som är totalt sönderslaget såsom hyresfastigheterna som måste rivas nu..

En engagerad och bra företagsledare kan delegera så alla blir delaktiga i verksamheten och hjälpas åt. En bra ledare låtar också alla växa och tillföra verksamheten energi.
En ledare som ska göra allt själv och låta allt vara anonymt och "hemligt" tar död på all glädje och entusiasm bland sina medarbetare och det är det som jag tror död på många verksamheter runt om i landet med mentaliteten "det går inte".

Detta skulle som jag ser det bli dödsstöten för samhället Överum.
DETTA FÅR INTE HÄNDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!