5. maj, 2014

En människas största begränsning

"En människas största begränsning
är hennes egna tankar."

Okänd