27. jun, 2014

Länk- Sänkt hastighet i Almvik

Sänkt hastighet i Almvik

Kanonbra och det behövs på flera ställen på E22.