5. jul, 2014

Länk-Basa kroppen

Basa kroppen

Sen jag började basa kroppen med bikarbonat (utan aluminium)
så kunde jag sluta med med medicinen Omeprazol jag åt.
Skönt för jag gillar inte äta mediciner.
Tar en halv tsk bikarbonat i ett glas vatten som jag tar ett eller
två glas om dagen. När jag ute så har jag med en liten pillerask
med bikarbonat i och får jag halsbränna så kan jag några korn
med bikarbonat så slutar halsbrännan direkt.