18. aug, 2014

Länk-Svenska städer kvävs av sin egen dumhet