4. okt, 2014

Länk-Fortfarande hög fart i Almvik

Fortfarande hög fart i Almvik

Ett steg i rätt riktning att det ändå blev en sänkning till 70 km vid Caféet men det går fort där ändå som jag märkte sist jag var där. Många ställen skulle behöva få denna sänkning på E22 som tex. andra infarten till Almvik, södra infarterna till Gamleby, utöka 70 vid Björnsholm så det täcker infart till Överum norrifrån, Helgenäs och Edsbruksinfarterna, ja det finns många flera ställen men man väntar väl på dödsolyckorna innan man gör något..