7. nov, 2014

Bild-Filmen Susanne

Filmen Susanne är inspelad i Västervik och gjord av
läkarparet Kit och Elsa Kolfach.
En film som alla har pratat mycket om under min uppväxttid
och tänkte på den varje gång jag träffade läkaren Kit Kolfach.
Många ifrån Västervik är med i filmen likaså min moster Inger.

Ska köpa hem den för det finns säkert flera kända ansikten
i filmen och miljön känns ju också igen.