2. apr, 2015

Konsten att läka

"”Konsten att läka
kommer från naturen, inte från läkaren.
Därför måste läkaren
starta från naturen, med ett öppet sinne.”
"

Paracelsus