17. jul, 2017

Den processade mjölken

Den processade mjölken

Det finns bara två sorters mjölk som man kan använda ..
Den mjölken direkt från bonden och Lantmjölk som är ohomogeniserad
där fett inte är sönderslaget som finns i alla affärer.