11. maj, 2018

Inflammation ger åldrande

Inflammation ger åldrande

"Inflammation kan hävas!
Låggradig kronisk inflammation är vanligt idag, och ger upphov inte bara till sjukdomar utan påskyndar åldrandet. Vi vill undvika båda dessa ”tillstånd”, och det gör man med en hälsosam livsstil. Det fina är att man kan förbättra detta när som helst – oavsett ålder och tillstånd.
Både inflammation och åldrade går utmärkt att reversera! Dvs man kan bli både yngre och friskare när som helst – även i 90-årsåldern. Läs mer:"