20. mar, 2019

Gulli, 75, blev helt frisk på sin dödsbädd

Gulli, 75, blev helt frisk på sin dödsbädd

Även om denna artikel är gammal så gäller den om ännu mer idag
då många mediciner ex statiner, mediciner mot depression etc.
ger demensliknande symtom.