10. aug, 2019

Grön och grå starr samt blindhet ökar bland unga enligt Socialstyrelsens statistik