25. maj, 2015

Ordspråk-Optimisten

"Optimisten
är sin egen
läkare"

Italienskt ordspråk