26. okt, 2015

Citat-Den största svårigheten

"Den största svårigheten
är inte att få folk
att acceptera nya idéer
utan att få dem
att överge de gamla"

John Maynard Keynes