3. nov, 2015

Länk-Vår näringsfattiga föda och grundorsaken till alla sjukdomar

Vår näringsfattiga föda och grundorsaken till alla sjukdomar

Bland det bästa jag har läst om mineraler och vitaminer.