19. nov, 2011

Citat - Det bästa sättet

"Det bästa sättet att spara tid är att använda den"