31. jan, 2012

Citat - Det bästa

"Det bästa man kan spara till ålderdomen är sig själv."

Karl Gerhard