1. jul, 2012

Bild-För dig som använder slips-Att knyta en slips