1. aug, 2012

Bild-Vädergubbe

När det är vackert väder pekar den uppåt och när det är dåligt väder pekar den nedåt