13. aug, 2012

Bild-Särskrivningar

Tänk så fel det kan bli om ord inte skrivs rätt.
Eller den klassiska historien om den dödsdömde fången som skulle hängas i gryningen. Under natten kom ett telegram till fängelset med ordalydelsen "Avrättas, ej benådad". Avrättningen verkställdes, men några timmar senare kom ett nytt telegram nu med korrekt med kommatecken på rätt ställe; "Avrättas ej, benådad."