7. sep, 2012

Video-Daensebaendet-Ei Boble fra 64

Min första bil som jag köpte när jag fick mitt körkort 12 maj 1975 var just en....Bubbla -64 men ljusgrön till färgen