10. sep, 2012

Vilhelm Johansen-Den första gong jag

Vilken överraskning!!!! Vilken röst!!!!!