20. sep, 2012

Bild-På den tiden i Vallonen

Tror att bilden kan vara från 1978....