25. sep, 2012

Det finns två sätt att få lugn

"Det finns två sätt att få lugn:
det ena att aldrig göra vad man ångrar,
det andra att aldrig ångra vad man gör.
-August Strindberg"

August Strindberg