18. okt, 2012

Citat-En auktionsutropare

"Endast en auktionsutropare kan opartiskt
och i lika hög grad beundra alla
konstinriktningar."

Oscar Wilde
(1854-1900)"