11. dec, 2012

Länk-Skolorna i Ukna och Odensvi läggs ned

Skolorna i Ukna och Odensvi läggs ned

Tråkigt beslut...jag tycker man ska värna om landsbygden..så det som kommunen skulle ha lagt sitt krut på istället hade varit att få flera som vill bosätta sig här och fått fler barn i skolan--alltså att underlätta för att människorna ska ha bättre förutsättningar att kunna leva på landsbygden.