Fotoalbum

Gärdserums kyrka

Fin hästbild i Gärdserum

Kvistrum

Kvistrum

Fakta om Falerum

Fakta om Falerum

Fakta om Gärdserums gamla och nya kyrka

Gärdserum

En nedlagd festplats där alltid Falerumsfesten hölls förr

En igenvuxen å men ändå lummigt

En lummig vy över ån i Falerum

Flaskor från Falerums Bryggeri


Bilder från Falerum och Gärdserum