En nedlagd festplats där alltid Falerumsfesten hölls förr