16. okt, 2013

Video-Scandinavia-Jeg har et bilde av deg

Den här rösten har man hört många gånger i telefon..skämta kunde han..