23. okt, 2013

Länk-De flesta typ 1 diabetiker producerar eget insulin