12. dec, 2013

Citat-Lyckan är lik en parfym

"Lyckan är lik en parfym
vi kan inte stänka
den på en annan
utan att ett par droppar
faller på oss själva.
"

Shakespeare