7. jan, 2013

Länk-Svenska bondpojkar på världsberömd bild

Svenska bondpojkar på världsberömd bild

Hur vågade de sitta där?