20. jan, 2013

Video-Arne Bakken-Jag drömmer om dig min kära

Musik: Arne Bakken
Text: Vladimir Bølla & Christer Carlsson