Rakbladsslip

Sockerlådor från 1938 obrutna med innehåll hade stått på en vind....