Klurigt-En man hade sex döttrar

 

 

 

En man hade sex döttrar

och varje dotter hade en bror.

Hur många barn hade mannen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 7 barn